«ΠΤΥΧΕΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ»
Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου

κ. Ανδρέα Νανάκη
Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη - 2017

«Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» (1808-1838) ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
 κ. Ανδρέα Νανάκη-2017

«Το Οικουμενικο Πατριαρχειο στην υστερη οθωμανικη αυτοκρατορια»

Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου

ΑνδρΕα ΝανΑκη

Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

ΕκδΟσεις Μπαρμπουνακη  - 2013

«ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΑ»

Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου

ΑνδρΕα ΝανΑκη

Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

ΕκδΟσεις ΑΝΤ.ΣΤΑΜΟΥΛΗ  - 2012

«Η Εκκλησα και ο ΕλευθΕριοσ Βενιζέλος»
Μητροπολίτη ΑρκαλοχωρΙου, ΚαστελλΙου και ΒιΑννου

Ανδρέα ΝανΑκη

Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

ΕκδΟσεις Βανιασ  - 2008

«ΟικουμενικΟυ Πατριαρχείου Νεώτερα Ιστορικά Β’»
Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου

Ανδρέα Νανάκη

Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

ΕκδΟσεις
University Studio Press / Εκφραση
  - 2004

 

«ΕκκλησΙα ΕθναρχοΥσα και ΕθνικΗ
ΜΕσα απΟ τη ΣΥναξη των ΠρεσβυτΕρων και τον ΙερΟ ΣΥνδεσμο της ΕκκλησΙας
της ΕλλΑδος (1870-1922)»

Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου

Ανδρέα Νανάκη

Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

ΕκδΟσεις Βάνιας - 2002

 

"Το Επισκοπικό Ζήτημα και η Εκκλησία της Κρήτης 1880-1882"
Διάκονος Ανδρέας Νανάκης
Εκδόσεις "Τέρτιος¨- Κατερίνη 2002

«Ιστορικαι  ΣελΙδεσ ΙωακεΙμ ο Γ’»

Κωνσταντίνου Σπανούλη

Επιμέλεια επανέκδοσησ : Αρχιμ. Ανδρέα Νανάκη

ΕκδΟσεις Π. Πουρναρά  - Θεσσαλονίκη 2000

«ΟικουμενικΟυ ΠατριαρχεΙου Νεώτερα ΙστορικΑ Α’»
Αρχιμ. Ανδρέα Νανάκη

Αναπλ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

ΕκδΟσεις
University Studio Press / Εκφραση
  - 2000

«Η ΕκκλησΙα της ΚρΗτης στην ΕπανΑσταση του 1897-1898,
ΑπΟ την εθναρχικΗ στην εθνικΗ συνεΙδηση»

Αρχιμ. Ανδρέα Νανάκη

Αναπλ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

ΕκδΟσεις Π.Πουρναρά - 1998

«ΕκκλησιαστικΑ ΚρΗτης 19ος – 20ος αιώνας»
Αρχιμ. Ανδρέα Νανάκη

Αναπλ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

ΕκδΟσεις Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε.  - 1997

«Το ΜητροπολιτικΟ ΖΗτημα
και η ΕκκλησιαστικΗ ΟργΑνωση της ΚρΗτης (1897-1900)»

Αρχιμ. Ανδρέα Νανάκη

Αναπλ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

ΕκδΟσεις Επέκταση - 1995

«ΕκκλησΙα ΓΕνοσ ΕλληνισμΟς»
Αρχιμ. Ανδρέα Νανάκη

Αναπλ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

ΕκδΟσεις Τερτιοσ - 1993

«Λογοι και Ομιλιαι»
Μητροπολίτη Γεροντοσ Χαλκηδονοσ κυρου Μελιτωνοσ

Επιμελεια : Διακονοσ Ανδρεασ Νανακησ

ΕκδΟσεις Πανσεληνοσ – 1991

«H ΧηρεΙα του ΟικουμενικοΥ ΘρΟνου
και η ΕκλογΗ  του ΜελΕτιου ΜεταξΑκη 1918-1922»
Ανδρέα Νανάκη Διάκονος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
παράρτημα αριθμ. 5 του Α’ Τόμου

Θεσσαλονίκη - 1991

γ Copyright Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
Αρκαλοχώρι 70300, τηλ.2891024611,
fax.2891024612, email: imarkal1@otenet.gr