Αγία Μονή Βιάννου

 

Ἄνω Βιάννος Τ.Κ. 700 04 ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ τηλ. 28950 22296. Μοναχοί τρεῖς (3). Ἡγούμενος· Ἀρχιμ. Ζαχαρίας Δορούκας, τηλ. 6976082284.