Γάμος-Βάπτιση

ΓΑΜΟΣ

 • Βεβαίωση αγαμίας από την Ενορία του γαμπρού.
 • Βεβαίωση αγαμίας από την Ενορία της νύφης.
 • Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου σε μία τοπική εφημερίδα.
 • Παράβολο χαρτοσήμου αξίας 15 ΕΥΡΩ (Πληρώνεται σε Δ.Ο.Υ ή στο γραφείο γάμων)
 • Σε περίπτωση τελέσεως πολιτικού γάμου, προσκομίζεται αντίστοιχη ληξιαρχική πράξη.
 • Σε περίπτωση τελέσεως γάμου, εκ διαζεύξεως, προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη τελέσεως του προηγουμένου γάμου.
 • Σε περίπτωση τελέσεως γάμου, εκ χηρείας, προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη τελέσεως του προηγουμένου γάμου και ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση στα ελληνικά.
 • Η έκδοση αδείας γάμου κοστίζει 15 ΕΥΡΩ.
 • Η έκδοση πιστοποιητικού ελευθερογαμίας από την οικεία μητρόπολη σε άλλη κοστίζει 10 ΕΥΡΩ

Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται από τους μελλόνυμφους αυτοπροσώπως στον Ιερό Ναό τελέσεως του γάμου, προκειμένου να γίνει η υπόλοιπη διαδικασία. Τα δελτία των αστυνομικών ταυτοτήτων των μελλόνυμφων είναι απαραίτητα. Η έκδοση δικαιολογητικών γάμου από την ενορία γίνεται εντελώς δωρεάν. Στη συνέχεια όλα τα δικαιολογητικά, με το διαβιβαστικό του Ιερέα , προσκομίζονται στο αρμόδιο Γραφείο Γάμων της Ιεράς Μητροπόλεως, προκειμένου να εκδοθεί η Άδεια Γάμου.

ΒΑΠΤΙΣΗ

Για τον λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν αυτοπροσώπως τα παρακάτω δικαιολογητικά, στον Ιερό Ναό τελέσεως της Βαπτίσεως:

 ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΣ ΒΑΦΤΙΣΗ

Α)Για ανήλικους

 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού.
 • Δελτία ταυτοτήτων ή διαβατήρια γονέων.

Β)Για ενήλικες

 • Ενυπόγραφη αίτηση, που συμπληρώνεται στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως.
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (επίσημη μετάφραση αν είναι ξενόγλωσσο)
 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο

        ΤΟΥ        ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Βαπτιστικό ή βεβαίωση βαπτίσεως από την Ενορία που έγινε η βάπτιση ή ληξιαρχική πράξη γεννήσεως- βαπτίσεως από τον Δήμο ή άλλο επίσημο έγγραφο, όπου δηλώνεται το θρήσκευμα.

Τα δελτία των αστυνομικών ταυτοτήτων των εμπλεκομένων ενηλίκων είναι απαραίτητα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Γάμων της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ώρες λειτουργίας : 9:00 – 14:00 Δευτέρα έως Παρασκευή

Τηλέφωνο : 2891022042

Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Πρωτοπ. Σπυρίδων Φουκαράκης