Γ’ Αρχιερατική Περιφέρεια

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπ. Κωνσταντίνος Καλογιαννάκης

τηλ. 6942021052

ΕΝΟΡΙΑ

Ι. ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Ἀχεντριᾶς

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

Καπελλάκης Ἐμμανουήλ

6973053225

Βακιῶτες

Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

Μαρνέλλος Μιχαήλ

2891091332

6977263947

Γαρίπα

Ἁγίας Αἰκατερίνης

Καρακωνσταντάκης Μιχαήλ

2891093242

6973243760

Δεμάτι

Τιμίου Σταυροῦ

Γερακιανάκης Ἑμμανουήλ

2891023395

6974195549

Δραπέτι- Μπαδιᾶς

Γενεσίου τοῦ  Προδρόμου

Βλαστός Ἐμμανουήλ

2891061244

6977375067

Ἔμπαρος

Ἁγίας Τριάδος

Ἀναγιάννης Εὐάγγελος

6998773760

Θωμαδιανό

Ἁγίας Παρασκευῆς

Σταματάκης Κωνσταντῖνος

2895041546

Ἴνι

Ἁγίου Γεωργίου

Καλογιαννάκης Κωνσταντῖνος

2891091390

6942021052

Καλύβια

Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

Σταυρακάκης Ἐμμανουήλ

2893022980

6972779405

Καραβάδω

Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου

Μελχισεδέκ Αμπελικάκης

6955474479

Ἄνω Καστελλιανά

Προφήτου Ἠλιού

Φανουράκης Γεώργιος

2891024328

6934644777

Κάτω

Καστελλιανά

Ἁγίας Μαρίνας

 Συμιανάκης  Στυλιανός

6944308186

Κατωφύγι

Ἁγίας Παρασκευῆς

Σταματάκης Κωνσταντίνος

2891041546

Λαγούτα

Τιμίου Σταυροῦ

Μανιαδάκης Γεώργιος

6930483143

Μάρθα

Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου

Τσικανδυλάκης Ανδρέας

6944260439

Μαχαιρά

Ἁγίας Τριάδος

Μαρνέλλος Μιχαήλ

2891091332

6977263947

Μηλιαράδων

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Στιβακτάκης Ἰωάννης

6977366894

Νεοχώρι

Ἁγίου Γεωργίου

Παπαδάκης Γρηγόριος

6976977123

Ξενιάκω

Γενεσίου τῆς Θεοτόκου

Στιβακτάκης Ἰωάννης

6977366894

Πυράθι

Ἁγίων Ἀναργύρων

Σταυρουλάκης Παντελεήμων

2893051210

6972455257

Σκινιάς

Ἁγίου Ἀντωνίου

Παπαιωάννου Μιχαήλ

6955982908

Τουρλωτή

Εὐαγγελισμοῦ ταῆς Θεοτόκου

 Ἀλεξάκης Μιχαήλ

2891023898

6976368187

Τσούτσουρας

Ἁγίου  Παντελεήμονος

Ντόμπρεβ Ἰβάν

6981736342

Φαβριανά

Ἁγίου Ἀντωνίου

Παπαδάκης Γρηγόριος

6976977123

Φιλίπποι

Τιμίου Προδρόμου

Σταυρακάκης Εμμανουήλ

 6972779405