Δ’ Αρχιερατική Περιφέρεια


Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Χριστοδουλάκης

τηλ. 6977248352

ΕΝΟΡΙΑ

Ι. ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Ἄνω Βιάννος – Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου

Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου

Χριστοδουλάκης Γεώργιος

2895022643
6977248352

Ἄνω Βιάννος- Ἁγία Αἰκατερίνη

Ἁγίας Αἰκατερίνης

Κοντάκης Ἰωάννης

6978313723

Ἄνω Βιάννος- Ἅγιος Δημήτριος

Ἁγίου Δημητρίου

Μπριντάκης Πολυχρόνης

2895022522

6944859973

Βαχός

Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

Δορούκας Ζαχαρίας

6976082284

Καστρί Χόνδρου

Ἁγίου Γεωργίου

Βελιβασάκης Γεώργιος

2895051264

6972552612

Κάτω Βιάννος

Ἁγίου Γεωργίου

Ψαρολογάκης Ἀντώνιος

6977231044

Κερατόκαμπος

Ἁγίου Παντελεήμονος

Ιβάν Ντόμπρεφ

6981736342

Λουτράκι

Ἁγίου Παντελεήμονος

Κοντάκης Ἰωάννης

6978313723

Περβόλα

Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Ψαρολογάκης Κωνσταντῖνος

2895022118

6977256995

Χόνδρος

Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου

Ψαρολογάκης Κωνσταντῖνος

2895022118

6977256995

Ἅγιος Βασίλειος

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Λουλάκης Ἀντώνιος

6978280271

Ἀμιρᾶς

Ἁγίου Γεωργίου

Ραπτάκης Ἐμμανουήλ

6945078506

Ἄρβη

Ἁγίου Παντελεήμονος

Γεωργιαννάκης Στυλιανός

2895071428

6972503775

Καλάμι

Ἁγίου Γεωργίου

Μανετάκης Βασίλειος

2895081230

6942053844

Κεφαλοβρύσι

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Κονσολάκης Νικόλαος

6973466015

Κρεββατᾶς

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

Λουλάκης Ἀντώνιος

6978282071

Πεῦκος

Ἁγίου Νικολάου

Κονσολάκης Νικόλαος

2895031567

Συκολόγος

Τιμίου Σταυροῦ

Παπαγιαννάκης-Τρυγωνάκης Εὐτύχιος

6945463017

Συνδωνία

Ἁγίου Παντελεήμονος

Δουλγεράκης Νικόλαος

6977231044