Βιβλιοπωλείο

Διεύθυνσις: Ὁδός Γεωργίου Ψαράκη, Τ.Κ. 703 00 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ, τηλ.-Fax: 28910-24630.
Ὑπεύθυνος Βιβλιοπωλείου· π. Εὐάγγελος Ἀναγιάννης.