Νηστικάκειο Γηροκομείο

Ἱδρύθη τόν Ἀπρίλιον τοῦ 2005. Ἕδρα· Πολυθέα Πεδιάδος. Τ.Κ. 700 06 ΚΑΣΤΕΛΛΙ, τηλ. 28910-32223. Ἐνεκαινιάσθη τόν Μάιον 2009 καί λειτουργεῖ ὡς Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα μέ τό Φ.Ε.Κ. 498/ 14−4−2005, τ. Β΄. Πρόεδρος: Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας. Ἀντιπρόεδρος: κ. Δοκιανάκης Ἰωάννης. Γραμματέας: κ. Κατζαγιαννάκης Ἰωάννης. Μέλη: κ. Γρηνάκης Γεώργιος, κ. Βιδάκης Γεώργιος.
Ὑπεύθυνος: Οικονόμος Ιωάννης Καπελλάκης. Τηλ. 28910-32223.