Παγκοινία Παιδικού Γεύματος

Φ.Ε.Κ. ἱδρύσεως 1843/τ.Β΄/24−11−2010 καί Φ.Ε.Κ. διορθώσεως σφάλματος 2154/τ.Β΄/31−12−2010. Καθημερινή διανομή γεύματος καί δεκατιανῶν δι’ ἐνενήκοντα (90) παιδιά. Γραμματεύς· Πρωτοπρ. Πέτρος Ψυλλάκης, Ἀναπλ. Γραμματέως· κ. Νικόλαος Μανωλαράκης, Μέλη· κ. Ἰωάννης Κατζαγιαννάκης, κ. Κωνσταντῖνος Γκαντάτσιος καί κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.