Πολιτιστικό Πολύκεντρο

Ἱδρύθη τόν Ἀπρίλιον τοῦ 2004. Ἕδρα· Ἀρκαλοχώρι Ἡρακλείου. Τ.Κ. 703 00 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ. Ἵδρυσις καί Καταστατικόν Λειτουργίας εἰς τό Φ.Ε.Κ. 884/14-06-2004, τεῦχος Β΄. Συνεστήθη ὡς Ν.Π.Ι.Δ. καί ἀπετέλεσεν τόν χῶρον ἐγκαταστάσεως τῶν γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τῶν Σχολῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ἁγιογραφίας, Πρακτικῆς Ψαλτικῆς, Παραδοσιακῶν Ὀργάνων, Κιθάρας, Παραδοσιακῶν Χορῶν, Ψηφιδωτοῦ, Ὑφαντουργίας, Γονέων καί Ὑγείας, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, ἐκμαθήσεως τεχνικῆς «ντεκουπάζ», βιβλιοθήκης, μουσείου, τῶν τμημάτων Θεατρικοῦ Ἐργαστηρίου, Νεανικῆς Χορωδίας Παραδοσιακοῦ Τραγουδιοῦ, Χειροποιήτων Κατασκευῶν.