Σχολές Μητροπόλεως

 1.  Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Χρύσανθος ἐκ Μαδύτου ὁ Προύσης». Ἱδρύθη τόν Σεπτέμβριον τοῦ 2002 (ἄδεια λειτουργίας Ὑπ. Πολιτισμοῦ: Ἀρ. ΥΠ. ΠΟΚΑΤΕΧΝ/ Δ/13533, Φ.Ε.Κ 353/2003, τεῦχος Β΄). Ἕδρα· Θραψανό Ἡρακλείου. Τ.Κ. 700 06 Καστέλλι. Παραρτήματα Ἀρκαλοχώρι, Καστέλλι, Ἄρβη. Διευθυντής· Μουσικολ. κ. Ἀνδρέας Γιακουμάκης, τηλ. 6977394527. Διδάσκοντες· π. Νικόλαος Σταματάκης, τηλ. 6977648575, κα Ἀργυρώ Ρέππα, τηλ. 6971943340.
 2. Σχολή Πρακτικῆς Ψαλτικῆς. Λειτουργεῖ εἰς τό Ἀρκαλοχώρι μέ διδάσκοντα τόν κ. Ἐμμανουήλ Κοκολάκην, Συνταξιοῦχον Γυμνασιάρχην, τηλ. 28910-22381 καί εἰς τήν Ἄνω Βιάννον μέ διδάσκοντες τούς π. Ἰωάννην Κοντάκην καί π. Γεώργιον Χριστοδουλάκην, τηλ. 6949140164.
 3. Σχολή Παραδοσιακῶν Ὀργάνων. Λειτουργεῖ εἰς τό Ἀρκαλοχώρι μέ διδάσκοντα τόν κ. Παναγιώτην Τσίγκον, τηλ. 6941474813 καί εἰς τήν Ἄνω Βιάννον μέ διδάσκοντα τόν κ. Μιχαήλ Ραπτάκην, τηλ. 6981529751.
 4. 4. Σχολή Ἁγιογραφίας. Λειτουργεῖ εἰς Ἀρκαλοχώρι, Καστέλλι καί Θραψανόν μέ διδάσκοντα τόν κ. Ἀντώνιον Βλαστόν, τηλ. 6972427540 .
 5. Σχολή Κιθάρας. Λειτουργεῖ εἰς τό Ἀρκαλοχώρι μέ διδάσκοντα τόν κ. Σωτήριον Ἀλεξάκην.
 6. Σχολή Παραδοσιακῶν Χορῶν. Λειτουργεῖ εἰς Ἀρκαλοχώρι, Καστέλλι καί Ἁγιές Παρασκιές. Διδάσκων· κ. Μιχαήλ Κορναράκης, τηλ. 6982327086.
 7. Σχολή Ψηφιδωτοῦ. Λειτουργεῖ εἰς τό Ἀρκαλοχώρι. Διδάσκων· κ. Νικόλαος Μανιουδάκης, τηλ. 6972074850.
 8. Σχολή Ἀργαλειοῦ-Πλεξίματος. Λειτουργεῖ εἰς τό Ἀρκαλοχώρι. Ὑπεύθυνη· κα Βασιλική Βαγιωργάκη-Μεσσαριτάκη, τηλ. 6948834140.
 9. Σχολή Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν. Λειτουργεῖ εἰς τό Ἀρκαλοχώρι, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἀρκαλοχωρίου.
 10. Σχολή ἐκμαθήσεως τεχνικῆς «ντεκουπάζ». Λειτουργεῖ εἰς τό Ἀρκαλοχώρι. Ὑπεύθυνη· κα Γεωργία Ἀγριμάνη, τηλ. 6988389376.
 11. Σχολή Γονέων καί Ὑγείας. Λειτουργεῖ εἰς τό Ἀρκαλοχώρι ἀπό τόν Νοέμβριον τοῦ ἔτους 2012. Ὑπεύθυνος· π. Σπυρίδων Φουκαράκης.
 12. Τμῆμα Θεατρικοῦ Ἐργαστηρίου (ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἀρκαλοχωρίου): Ὑπεύθυνος Παραρτήματος Ἀρκαλοχωρίου: Ευαγγελία Μαρκοπούλου, τηλ. 6987073513. Ὑπεύθυνη Παραρτήματος Καστελλίου: Ὑπεύθυνη κα Ἀργυρώ Ρέππα, τηλ. 6971943340.
 13. Τμῆμα Νεανικῆς Χορωδίας Παραδοσιακοῦ Τραγουδιοῦ: Λειτουργεῖ εἰς τό Ἀρκαλοχώρι μέ διδάσκοντα τόν π. Νικόλαο Σταματάκη, τηλ. 6977648575 καί εἰς τό Καστέλλι μέ διδάσκουσα την κα Ἀργυρώ Ρέππα, τηλ. 6971943340.

 

Φυλλάδιο Σχολών διδακτικού έτους 2018-2019