Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Χρύσανθος ἐκ Μαδύτου ὁ Προύσης».

Ἱδρύθη τόν Σεπτέμβριον τοῦ 2002 (ἄδεια λειτουργίας Ὑπ. Πολιτισμοῦ: Ἀρ. ΥΠ. ΠΟΚΑΤΕΧΝ/ Δ/13533, Φ.Ε.Κ 353/2003, τεῦχος Β΄). Ἕδρα· Θραψανό Ἡρακλείου. Τ.Κ. 700 06 Καστέλλι. Παραρτήματα· Ἀρκαλοχώρι, Καστέλλι, Ἄρβη. Διευθυντής· Μουσικολογιώτατος κ. Ἀνδρέας Γιακουμάκης, τηλ. 6977394527. Διδάσκοντες· π. Νικόλαος Σταματάκης τηλ. 6977648575, κα Ἀργυρώ Ρέππα τηλ. 6971943340.