Τομέας Αλληλεγγύης

Συνεστήθη καί λειτουργεῖ εἰς τό Ἀρκαλοχώρι Ἡρακλείου ὡς Ἐκκλησιαστικόν, Πολιτιστικόν καί Φιλανθρωπικόν Ἵδρυμα. Ἀποτελεῖ Ν.Π.Ι.Δ. μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος μέ καταστατικόν συστάσεως, τό ὁποῖον ἐδημοσιεύθη εἰς τό Φ.Ε.Κ. 893/19-05-2015, τεῦχος Β΄ καί συνεπικουρεῖ τούς σκοπούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου.

Τό Πολιτιστικόν καί Φιλανθρωπικόν Ἵδρυμα «Κέντρον Ἀλληλεγγύης καί Κοινωνικῆς Συνοχῆς» στηρίζει τούς κάτωθι Τομέας πού ἀνήκουν εἰς τήν δικαιοδοσίαν του:

α) «Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον». Ἕδρα· Ἀρκαλοχώρι Ἡρακλείου. Τ.Κ. 703 00 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ, τηλ. 28910-22069. (Φ.Ε.Κ. ἱδρύσεως 1472/τ.Β΄/22−11−2002 καί Φ.Ε.Κ. ἐγκρίσεως Καταστατικοῦ 821/τ.Β΄/12−05−2011). Γραμματεύς· Πρωτοπρ. Πέτρος Ψυλλάκης. Ἀναπλ. Γραμματέως· κ. Ἰωάννης Κατζαγιαννάκης. Μέλη· Πρεσβ. Ἐλευθέριος Σκουλᾶς· κ. Ἐμμανουήλ Χρονάκης καί κα Λεμονιά Πετράκη.

β) «Παγκοινιά Παιδικοῦ Γεύματος» (Φ.Ε.Κ. ἱδρύσεως 1843/τ.Β΄/24−11−2010 καί Φ.Ε.Κ. διορθώσεως σφάλματος 2154/τ.Β΄/31−12−2010). Καθημερινή διανομή γεύματος καί δεκατιανῶν δι’ ἐνενήκοντα (90) παιδιά. Γραμματεύς· Πρωτοπρ. Πέτρος Ψυλλάκης, Ἀναπλ. Γραμματέως· κ. Νικόλαος Μανωλαράκης, Μέλη· κ. Ἰωάννης Κατζαγιαννάκης, κ. Κωνσταντῖνος Γκαντάτσιος καί κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.

γ) «Ἔνδυμα Ἀγάπης». Λειτουργεῖ ἀπό τό ἔτος 2014 εἰς τό Ἀρκαλοχώρι καί διανέμει εἴδη ρουχισμοῦ εἰς ἀναξιοπαθοῦντας. Γραμματεύς· Ἀρχιμ. Μελχισεδέκ Ἀμπελικάκης, Ἀναπλ. Γραμματέως· Πρωτοπρ. Ἐμμανουήλ Κοσιδεκάκης, Μέλη· κα Αἰκατερίνη Καραντινάκη, κα Δήμητρα Τσαλίκα καί κα Μαρῖνα Πετράκη.

δ) «Τομέας Σχολῶν» (Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Πρακτικῆς Ψαλτικῆς, Κιθάρας, Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας, Ψηφιδωτοῦ, Ὑφαντουργίας, Παραδοσιακῶν Μουσικῶν Ὀργάνων, Παραδοσιακῶν Χορῶν καί Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν). Γραμματεύς· Οἰκον. Νικόλαος Σταματάκης, Ἀναπλ. Γραμματέως· Πρεσβ. Μιχαήλ Παπαϊωάννου, Μέλη· κ. Γεώργιος Μουστακάκης, κ. Στέφανος Ψυλλάκης καί κ. Στυλιανός Ψαραδάκης.

ε)  «Ἐπιτροπή Νεότητος». Γραμματεύς· Ἀρχιμ. Μεθόδιος Φλουρῆς, Ἀναπλ. Γραμματέως· Πρεσβ. Ἐμμανουήλ Ραπτάκης, Μέλη· Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Χιώτης, Πρωτοπρ. Σπυρίδων Φουκαράκης καί Οἰκον. Νικόλαος Σταματάκης.

στ) «Ἐργαστήριον Παρασκευῆς Γευμάτων». Γραμματεύς· Πρωτοπρ. Σπυρίδων Φουκαράκης, Ἀναπλ. Γραμματέως· κα Χρυσούλα Κεγκέρογλου, Μέλη· κα Χρυσούλα Ἀποστολάκη, κα Αἰκατερίνη Βαγιοῦ καί κα Σοφία Λιανάκη.


 

Διανομή τροφίμων από το Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής της Ιεράς Μητοπόλεώς μας

 

 

Πασχαλινό Παζάρι Αγάπης από το Κέντρο Αλλυλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής της Μητροπόλεώς μας

 

 

Σεμινάριο παροχής Ά βοηθειών – βασικής υποστήριξης της ζωής και την χρήση του απινιδωτή BLS & AED στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως

 

 

Εγκατάσταση απινιδωτή από το κοινωνικό ιατρείο της Ιεράς Μητροπόλεως στη Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα Αρκαλοχωρίου

 

 

 

Διανομή Δεμάτων Αγάπης και Αλληλεγγύης ενόψει της Εορτής των Χριστουγέννων

 

 

 

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι Αγάπης

 

 

 

 

               Αποστολή ελαιολάδου στους πυρόπληκτους της Ανατολικής Αττικής (15 Σεπτεμβρίου 2018)

 

 

 

 

Διανομή Δεμάτων Αγάπης και Αλληλεγγύης ενόψει της εορτής του Δεκαπενταυγούστου (10 Αυγουστου 2018)