Ψαράκειο Ίδρυμα

Μέ τό ὑπ’ ἀριθμ. Φ.Ε.Κ. 2273/τ.Β΄/12-09-2013 συνεστήθη τό αὐτοτελές Κοινωφελές Ἵδρυμα ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Ψαράκειον Γηροκομεῖον Ἀρκαλοχωρίου», τό ὁποῖον λειτουργεῖ ὡς Ν.Π.Ι.Δ. καί ἔχει ἕδρα τό δημοτικόν διαμέρισμα Ἀρκαλοχωρίου Ἡρακλείου Κρήτης. Σκοπός τοῦ Ἱδρύματος, τό ὁποῖον θά ἀποτελέσῃ τό πρῶτον κέντρον μονίμου ἤ περιοδικῆς περιθάλψεως τῶν ἐκ τῆς νόσου Ἀλτσχάϊμερ πασχόντων, εἶναι ἡ περίθαλψις τῶν γερόντων, ἀλλά καί τῶν πασχόντων ἀπό τήν νόσον Ἀλτσχάϊμερ. Τό Ἵδρυμα διοικεῖται ἀπό δεκαμελές (10) Διοικητικόν Συμβούλιον τό ὁποῖον ἀποτελεῖται ἐκ τῶν κάτωθι: Πρόεδρος: Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας. Ἀντιπρόεδρος: κα Μαριάνθη Κουσκουμπεκάκη. Γραμματέας: κα Ἀργυρώ Λυραράκη. Ταμίας: κ. Νικόλαος Μανωλαράκης. Μέλη: κ. Ἐμμανουήλ Κοκολάκης, κ. Ἐμμανουήλ Νάνος, κα Ἄννα Μανουκάκη-Μεταξάκη, κ. Ἰωάννης Κυριακάκης, κ. Ἀντώνιος Χρονάκης καί κα Βάνα Φραγκάκη. Ἐκτελ. Γραμματέας: π. Ἐμμανουήλ Πνευματικάκης. Email: psarakeioidryma@gmail.com

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013-2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2013-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2013-2018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 ΨΑΡΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ