Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πολιτιστικό Πολύκεντρο, Τ.Κ. 703 00

Τηλεφωνικό κέντρο        28910 22042

Τηλεομοιοτυπικό (Fax) 28910 24612

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail): imarkal1@otenet.gr

Τηλέφωνο Μητροπολίτη 28910 24610