Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Καλλέργη

 

 Καστέλλι Πεδιάδος Τ.Κ. 700 06 ΚΑΣΤΕΛΛΙ τηλ. 6984986900. Μοναχοί πέντε (5). Ἡγουμενεύων: Ἀρχιμ. Σίμων Βουτυριάδης. Ἡγουμενοσύμβουλοι: 1) Ἀρχιμ. Εὐμένιος Καμπουράκης, 2) Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Χιώτης.