Συγγραφικό Έργο

 ΚΕΛΕΥΣΟΝ- ΚΕΛΕΥΣΑΤΕ – ΛΟΓΟΙ ΕΙΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

«ΠΤΥΧΕΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ»
Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
κ. Ανδρέα Νανάκη
Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη – 2017

 

«Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» (1808-1838) ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου

 κ. Ανδρέα Νανάκη-2017

 

«Το Οικουμενικο Πατριαρχειο στην υστερη οθωμανικη αυτοκρατορια»

Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου

Ανδρέα Νανάκη

Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

ΕκδΟσεις Μπαρμπουνακη  – 2013

 

«ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΑ»

Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου

Ανδρέα Νανάκη

Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

Εκδόσεις ΑΝΤ.ΣΤΑΜΟΥΛΗ  – 2012

 

«Η Εκκλησα και ο ΕλευθΕριοσ Βενιζέλος»
Μητροπολίτη ΑρκαλοχωρΙου, ΚαστελλΙου και ΒιΑννου

Ανδρέα ΝανΑκη
Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

ΕκδΟσεις Βανιασ  – 2008

 

«ΟικουμενικΟυ Πατριαρχείου Νεώτερα Ιστορικά Β’»
Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου

Ανδρέα Νανάκη
Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

ΕκδΟσεις University Studio Press / Εκφραση  – 2004

 

«ΕκκλησΙα ΕθναρχοΥσα και ΕθνικΗ
ΜΕσα απΟ τη ΣΥναξη των ΠρεσβυτΕρων και τον ΙερΟ ΣΥνδεσμο της ΕκκλησΙας
της ΕλλΑδος (1870-1922)»

Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου

Ανδρέα Νανάκη
Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

ΕκδΟσεις Βάνιας – 2002

 

«Το Επισκοπικό Ζήτημα και η Εκκλησία της Κρήτης 1880-1882»
Διάκονος Ανδρέας Νανάκης
Εκδόσεις «Τέρτιος¨- Κατερίνη 2002

 

«Ιστορικαι  ΣελΙδεσ ΙωακεΙμ ο Γ’»

Κωνσταντίνου Σπανούλη

Επιμέλεια επανέκδοσησ : Αρχιμ. Ανδρέα Νανάκη

ΕκδΟσεις Π. Πουρναρά  – Θεσσαλονίκη 2000

 

«ΟικουμενικΟυ ΠατριαρχεΙου Νεώτερα ΙστορικΑ Α’»
Αρχιμ. Ανδρέα Νανάκη
Αναπλ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

ΕκδΟσεις University Studio Press / Εκφραση  – 2000

 

«Η ΕκκλησΙα της ΚρΗτης στην ΕπανΑσταση του 1897-1898,
ΑπΟ την εθναρχικΗ στην εθνικΗ συνεΙδηση»

Αρχιμ. Ανδρέα Νανάκη
Αναπλ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

ΕκδΟσεις Π.Πουρναρά – 1998

 

«ΕκκλησιαστικΑ ΚρΗτης 19ος – 20ος αιώνας»
Αρχιμ. Ανδρέα Νανάκη
Αναπλ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

ΕκδΟσεις Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε.  – 1997

 

«Το ΜητροπολιτικΟ ΖΗτημα
και η ΕκκλησιαστικΗ ΟργΑνωση της ΚρΗτης (1897-1900)»

Αρχιμ. Ανδρέα Νανάκη
Αναπλ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

ΕκδΟσεις Επέκταση – 1995

 

«ΕκκλησΙα ΓΕνοσ ΕλληνισμΟς»
Αρχιμ. Ανδρέα Νανάκη
Αναπλ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

ΕκδΟσεις Τερτιοσ – 1993

 

«Λογοι και Ομιλιαι»
Μητροπολίτη Γεροντοσ Χαλκηδονοσ κυρου Μελιτωνοσ

Επιμελεια : Διακονοσ Ανδρεασ Νανακησ
ΕκδΟσεις Πανσεληνοσ – 1991

 

«H ΧηρεΙα του ΟικουμενικοΥ ΘρΟνου
και η ΕκλογΗ  του ΜελΕτιου ΜεταξΑκη 1918-1922»
Ανδρέα Νανάκη Διάκονος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
παράρτημα αριθμ. 5 του Α’ Τόμου

Θεσσαλονίκη – 1991