Συγγραφικό Έργο

Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου Ανδρέα
“Από την Αρχιεπισκοπή Αχριδών στην Αρχιεπισκοπή Αχρίδος”

Αρχιμ. Ευγενίου Κωσταρίδου
“Η Σύγχρονος Ελληνική Εκκλησία”

Πρόλογος: Ο Ρόδου Κύριλλος
Εισαγωγικά: Ο Αρκαλοχωρίου Ανδρέας

 

«Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» (1808-1838) ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
                                

 

«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία»
Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη  – 2013

 

«ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΑ»
Εκδόσεις ΑΝΤ.ΣΤΑΜΟΥΛΗ  – 2012
 
«Η Εκκλησία και ο Ελευθέριος Βενιζέλος»

Εκδόσεις Βάνιας  – 2008
 
«Οικουμενικού Πατριαρχείου Νεώτερα Ιστορικά Β’»
Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου

Ανδρέα Νανάκη
Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

ΕκδΟσεις University Studio Press / Εκφραση  – 2004

 

«Εκκλησία Εθναρχούσα και Εθνική
Μέσα από τη Σύναξη των Πρεσβυτέρων και τον Ιερό Σύνδεσμο της Εκκλησίας
της Ελλάδος (1870-1922)»

Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου

Ανδρέα Νανάκη
Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

Εκδόσεις Βάνιας – 2002

 

“Το Επισκοπικό Ζήτημα και η Εκκλησία της Κρήτης 1880-1882”
Διάκονος Ανδρέας Νανάκης
Εκδόσεις “Τέρτιος¨- Κατερίνη 2002

 

«Ιστορικαι  Σελίδες Ιωακείμ ο Γ’»
Κωνσταντίνου Σπανούλη
Επιμέλεια επανέκδοσης : Αρχιμ. Ανδρέα Νανάκη
Εκδόσεις Π. Πουρναρά  – Θεσσαλονίκη 2000

 

«Οικουμενικού Πατριαρχείου Νεώτερα Ιστορικά Α’»
Αρχιμ. Ανδρέα Νανάκη
Αναπλ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

Εκδόσεις University Studio Press / Εκφραση  – 2000
 
«Η Εκκλησία της Κρήτης στην Επανάσταση του 1897-1898,
Από την εθναρχική στην εθνική συνείδηση»

Αρχιμ. Ανδρέα Νανάκη
Αναπλ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

Εκδόσεις Π.Πουρναρά – 1998
 
«Εκκλησιαστικά Κρήτης 19ος – 20ος αιώνας»
Αρχιμ. Ανδρέα Νανάκη
Αναπλ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε.  – 1997
 
«Το Μητροπολιτικό Ζήτημα
και η Εκκλησιαστική Οργάνωση της Κρήτης (1897-1900)»

Αρχιμ. Ανδρέα Νανάκη
Αναπλ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

Εκδόσεις Επέκταση – 1995
 
Εκκλησία Γένος Ελληνισμός ΝΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

«Λόγοι και Ομιλίαι»
Μητροπολίτη Γέροντος Χαλκηδόνος κυρού Μελίτωνος

Επιμέλεια : Διάκονος Ανδρέας Νανάκης
Εκδόσεις Πανσέληνος – 1991
 
«H Χηρεία του Οικουμενικού Θρόνου
και η Εκλογή  του Μελετίου Μεταξάκη 1918-1922»
Ανδρέα Νανάκη Διάκονος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
παράρτημα αριθμ. 5 του Α’ Τόμου

Θεσσαλονίκη – 1991