Εγκύκλιο σημείωμα ενίσχυσης πυραπαθών Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ κ΄ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Ἀρ. Πρωτοκόλλου:  861              Φ. 111

Ἀρκαλοχώρι, 26 Ἰουλίου 2018

 

†Ὁ Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Μέ βαθιά θλίψη καί συντριβή καρδίας παρακολουθήσαμε ὅλοι μας τήν πρόσφατη τραγωδία πού βίωσαν οἱ ἀδελφοί μας στήν ἀνατολική Ἀττική, οἱ ὁποῖοι ἐπλήγησαν ἀπό τήν μεγάλη πύρινη λαίλαπα, τήν παρελθοῦσα Δευτέρα 23η Ἰουλίου.

Συνάνθρωποί μας ἦλθαν ἀντιμέτωποι μέ τήν πύρινη ἀπειλή. Ἐκτός ἀπό αὐτούς πού διασώθηκαν, ἔχουμε ἀδελφούς πού ἀπανθρακώθηκαν, πού πνίγηκαν στήν θάλασσα καί ἄλλους πού παραμένουν ἀγνοούμενοι. Οἱ ἐπιζήσαντες θρηνοῦν γιά τούς νεκρούς συγγενεῖς τους, ἀγωνιοῦν γιά τούς ἀγνοουμένους, εὑρίσκονται σέ ἀπόγνωση.

Οἱ στιγμές εἶναι πολύ δύσκολες καί τά λόγια ἀδυνατοῦν νά περιγράψουν τόν πόνο καί τήν θλίψη γιά τά γενόμενα. Μπροστά σ’ αὐτήν τήν μεγάλη δοκιμασία τῶν συνανθρώπων μας ἔχουμε ὅλοι χρέος νά ἐκφράσουμε ἔμπρακτα τήν ἀγάπη καί τήν στήριξή μας. Ὀφείλουμε νά σταθοῦμε στό πλευρό τῶν πυροπαθῶν καί νά βοηθήσουμε στήν ἀποκατάσταση τῆς καθημερινῆς ζωῆς τους.

Ἄς ἐνθυμηθοῦμε καί αὐτή τήν δύσκολη στιγμή τόν λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «ἀλλήλων τά βάρη βαστάζετε καί οὕτως ἀναπληρώσατε τόν νόμο τοῦ Χριστοῦ». Ἄς δείξουμε ἐμπράκτως τήν ἀλληλεγγύη τῆς χριστιανικῆς μας καρδιᾶς, τήν εὐαισθησία μας καί τήν συμπαράστασή μας στούς ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας.

Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι σέ ὅλες τίς Ἐνορίες τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θά πραγματοποιηθῇ συλλογή ἐλαιολάδου ἤ χρημάτων, τά ὁποῖα θά διατεθοῦν πρός ἀνακούφιση τῶν ἀναγκῶν τῶν πυρόπληκτων ἀδελφῶν μας.

Πρός τήν κατεύθυνση αὐτή θά περιέλθει δίσκος, Κυριακή 5 καί Δευτέρα 6 Αὐγούστου, ἑορτῇ τῆς Μεταμορφώσεως, σέ ὅλες τίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὅπου ὁ καθένας ἐξ ἡμῶν, καλεῖται νά συμβάλλει ἀπό τό ὑστέρημα ἤ τό λιγοστό περίσσευμά του. Σχετικῶς δέ πρός τήν συλλογή τοῦ ἐλαιολάδου Σᾶς γνωρίζομε ὅτι αὐτή θά συνεχιστεῖ ἕως καί τήν Πέμπτην 9 Αὐγούστου, προκειμένου ἐν συνεχείᾳ νά ἀποσταλοῦν, ἐλαιόλαδον καί χρήματα, στήν Ἱερά Μητρόπολη Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ καί νά διατεθοῦν διά τάς ἀνάγκας τῶν πληγέντων ἀδελφῶν ἡμῶν.

          Εὑρισκόμενοι εἰς τό μέσον τοῦ Δεκαπενταυγούστου, εὐχόμεθα ἐγκαρδίως ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου μας, διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, νά συνοδεύει τά πρόσωπά Σας καί νά Σᾶς χαρίζει ὑγεία, χαρά καί προκοπή.

 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης ἐν Κυρίῳ

Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου

Ἀνδρέας