40 έτη από την εις κύριον εκδημίαν του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρού Ευγενίου, Προέδρου της Ι. Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης