Όλα τα παιδιά της γης έχουν τα ίδια δικαιώματα!...

Ήταν 20 Νοεμβρίου 1959…Ο ΟΗΕ μετά από γενική συνέλευση ψηφίζει ομόφωνα τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού! Με πολύ λίγα λόγια η Διακήρυξη λέει πως τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να τρέφονται καλά, να μορφώνονται, να μην κάνουν ανθυγιεινές[…]

Read more