Αργολίδος Νεκτάριος: Ἄς γίνει γιὰ ὅλους μας αὐτή ἡ...

 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Ζοῦμε τούτες τὶς μέρες μία παγκόσμια ἀπειλή. Ὁλόκληρος ὁ κόσμος βλέπει μὲ φόβο, ἀγωνία καὶ στέκεται μὲ ἀμηχανία ἀπέναντι στὴν ἐπέλαση τοῦ COVID – 19. Ἄν θέλουμε νὰ δοῦμε βαθύτερα, γιὰ μία ἀκόμη φορά ὁ ὑπερφίαλος[…]

Read more

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. 2867/Υ1, ΦΕΚ...

Κοινή Υπουργική Απόφαση  Αριθμ. 2867/Υ1 ΦΕΚ 872/Β/16-3-2020 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως 30.3.2020. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:[…]

Read more