Ο Ηγούμενος της Ι. Μονής Τατάρνης Δοσίθεος για το ...

Ἁγία τοῦ Θεοῦ Σοφία, τὸ μέγα μοναστῆρι Ὁ ἱστορικὸς Προκόπιος ὁ Καισαρεύς, σύγχρονος τῆς ἐποχῆς ποὺ ὁ «κάλλιστος νεώς» τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἀνεγείρετο, γράφει στὸ ἔργο του «Περὶ κτισμάτων» (Ι΄, 1-78): «Ἡ Ἐκκλησία τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας[…]

Read more