φωτογραφία μετά το πέρας των εργασιών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου για τον μήνα Ιούλιο