Επικήδειος λόγος Μητροπολίτη Σισανίου κ. Αθανασίου στον μακαριστό Μητροπολίτη Καστορίας κυρό Σεραφείμ

Μεγάλη υπήρξε η απώλεια του μακαριστού Μητροπολίτη Καστοριάς κυρού Σεραφείμ. Του φιλαγίου, φιλομονάχου και τετιμημένου αρχιερέα. Ως ελάχιστη προσευχή στη μνήμη Του δημοσιεύουμε την ομιλία του Μητροπολίτη Σισανίου κ. Αθανασίου, πνευματικού αναστήματος του αείμνηστου Ιεράρχου.

Ἐπισκόπου Ἀθανασίου Γιαννουσᾶ
Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης

Χαιρετισμός ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τῶν Μοναστικῶν Ἀδελδφοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας
εἰς τήν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Καστορίας κυροῦ Σεραφείμ
30 Δεκεμβρίου 2020

«Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος»

Τούς λόγους αὐτούς τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου χρησιμοποιῶ τήν ὥρα αὐτή

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Ἐντιμώτατοι Ἀρχοντες τῆς Πολιτείας, τοῦ Στρατοῦ καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, σεβαστοί πατέρες καί εὐλογημένε λαέ τοῦ Θεοῦ,

​μιλῶντας ἐν ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας κατά την Ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Καστορίας κυροῦ Σεραφείμ.

​Βαρύ ἔργο. Τά λόγια φτωχά. Τά χέρια τρέμουν. Τά πόδια λυγίζουν. Το στόμα σφραγίζεται. Ὁ νοῦς ἀπορεῖ. Τό μυαλό σταματᾶ. Ἡ καρδιά ραγίζει. Ὅλη ἡ ὕπαρξη βρίσκεται σέ συστολή.

Πῶς νά μιλήσει κάποιος γιά τή μεγάλη αὐτή μορφή τῆς Ἐκκλησίας μας;

Ποιά λόγια νά εἰπωθοῦν γιά νά περιγραφεῖ ἡ κρυστάλλινη βιοτή τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ;

Ποιές φράσεις θά ἀποτυπώσουν τόν πόνο τῆς καρδιᾶς μας;

Δύσκολο ἔργο. Τεράστια ἡ προσπάθεια. «Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν Ἀρχιερεύς». Ὁ ἀείμνηστος Ἱεράρχης τῆς ἀκριτικῆς ἐπαρχίας τῆς Καστοριᾶς ὑπῆρξε πράγματι τύπος τοῦ Χριστοῦ κατά την ἐπίγεια πορεία τῆς ζωῆς του.
Ἡ προσωπική του ζωή, διάφανη καί προσεκτική.
Ἡ ποιμαντική του διακονία πλουσιωτάτη.
Ἡ μέριμνά του γιά τόν πονεμένο ἄνθρωπο καθημερινή.
Ἡ ἀγκαλιά του μεγάλη.
Ἡ καρδιά του περιβόλι ὅπου ὅλοι μά ὅλοι μποροῦσαν νά εἰσέλθουν καί νά ἀπολαύσουν τούς γλυκύτατους καρπούς τῶν ἀρετῶν του.
Ἡ ἀγάπη του γιά τόν Θεό ἀνυπέρβλητη.
Ἡ ἀγάπη του γιά τήν πατρίδα ἀμείωτη.
Ἡ ἀγάπη του γιά τούς Κληρικούς καί τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες ἀσύγκρητη.
Ἡ μέριμνά του γιά ὅλους συνεχής.
Ἡ ἀγωνία του γιά τόν τόπο μεγάλη.
Ἡ στοργή του γιά ὅλους ἐμᾶς καί κυρίως γιά τήν Ἀδελφότητα τοῦ Ἐπισκοπείου χαρακτηριστική.
Ἡ φροντίδα του γιά ὅλους καί ὅλα ἀσταμάτητη.

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης μας ἦταν ἕνας ἀντιστασιακός ἀθλητής, ἕνας ὀρθόδοξος Ρωμηός, ἕνας εὐγενής ἄρχοντας καί ἕνας ταπεινός εὐεργέτης. Φιλόθεος, φιλάγιος, φιλάνθρωπος, φιλακόλουθος, φιλόξενος, φιλήσυχος, φιλομόναχος ἤ μᾶλλον ἀγωνιστής Μοναχός. Δεν εἶναι ἡ ὥρα κατάλληλη να ξεδιπλώσω τις ἀρετές τοῦ ἀνδρός, οὔτε καί ὁ ἴδιος θά ἤθελε νά τό πράξω.

Ἐπιθυμῶ ὅμως νά εὐχαριστήσω στό σημεῖο αὐτό τούς καλούς μας ἰατρούς καί ὅλο τό νοσηλευτικό προσωπικό, ἀλλά καί ὅλους ὅσους βοήθησαν καί συμπαραστάθηκαν στόν καλό μας Ποιμενάρχη κατά τή διάρκεια τῆς βραχείας σέ χρονική διάρκεια ἀσθενείας του. Ὁ Θεός νά τούς ἀνταποδίδει πλουσιοπάροχα τίς οὐράνιες εὐλογίες καί δωρεές Του.

Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχη μας, Μητροπολίτα Καστορίας Σεραφείμ, ἔφυγες καί μᾶς ἄφησες ὀρφανούς. Ἀνέβηκες στά οὐράνια σκηνώματα τῆς θείας Μεγαλωσύνης

καί ἀφήνεις πίσω σου ἐκλεκτές μοναστικές Ἀδελφότητες, πού τόσο πολύ στήριξες καί ἀγάπησες, καί Μοναστήρια μέ γνήσιο ὀρθόδοξο ἐκκλησιαστικό φρόνημα.

Ἀφήνεις πίσω σου, ἐξαίρετους Κληρικούς, μέ δυνατές πνευματικές προδιαγραφές πού στηρίζουν τούς ἀγαπημένους σου ἀκρίτες

Ἀφήνεις πίσω σου ὡς κτήτωρ ὑπέρλαμπρους Ναούς, ὅπως τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικάνορος στήν Καστοριά καί τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου στό Ἄργος Ὀρεστικό.

Ἀφήνεις πίσω σου τά βυζαντινά καί μεταβυζαντινά παρεκκλήσια τῆς Καστοριᾶς, γιά τά ὁποῖα τόσο πολύ ἔτρεξες καί κουράστηκες.

Ἀφήνεις πίσω σου τεράστιο φιλανθρωπικό ἔργο στήν φτωχή, ἀλλά ὑπερήφανη αὐτή ἐπαρχία.

Ἀφήνεις πίσω σου ὀργανωμένη νεότητα, ἄριστες διοικητικές ὑπηρεσίες καί σημαντικά ἔργα ὑποδομῆς.

Ἀφήνεις πίσω σου ἰσχυρή παρακαταθήκη ἀδιάλειπτης λατρευτικῆς ζωῆς καί καθημερινῆς τελέσεως τῆς Θείας Λειτουργίας.

Ἀφήνεις πίσω σου κηρυκτικό ἔργο ἀπαράμιλλο, ἐθνική συνείδηση δυνατή, ἀγωνιστικό φρόνημα ἀκατάβλητο, σταυρική θυσιαστική ἀγάπη ἔμπρακτη.

Ἀφήνεις πίσω σου ἐτοιμοπόλεμους τούς ἐκλεκτούς συνεργάτες σου σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ποιμαντικῆς μέριμνας τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Ἀφήνεις πίσω σου τήν ἀγαπημένη σου Ἀδελφότητα τοῦ Ἐπισκοπείου, γιά τήν ὁποία τόσο πολύ ἤσουν ἀναπαυμέ-νος, ἐλάχιστο μέλος τῆς ὁποίας τυγχάνει καί ἡ ἐλαχιστό-τητά μου.

Ἀφήνεις πίσω σου τους ἀγαπημένους σου Καστοριανούς κάθε ἡλικίας, γιά τούς ὁποίους καθημερινά ἄναβες ἀκοίμητες λαμπάδες στό παρεκκλήσι τοῦ Ἐπισκοπείου.

Σεβασμιώτατε Πατέρα μας, στή γαλήνια πορεία σου πρός τήν Ουράνια Βασιλεία σέ συνοδεύει ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἡ Γοργοϋπήκοος, τήν ὁποία ἀπό μικρό παιδί ὑπηρέτησες καρδιακά καί πιστά,

Σέ συνοδεύει ἡ χελιδόνα τοῦ Πόντου, ἡ Ὁσία Σοφία ἡ Ἀσκήτρια τῆς Κλεισούρας, γιά τήν ἁγιοκατάταξη καί τήν ἀνάδειξη τῆς ὁποίας τόσο μόχθησε.

Σέ συνοδεύουν οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες τῆς Καστοριᾶς, οἱ ὁποῖοι πρόσφατα καταγράφηκαν στίς ἀγιολογικές δέλτους τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπό τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο.

Σέ συνοδεύουν ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Μηνᾶς ὁ προστάτης τῆς ἀκριτικῆς μας ἐπαρχίας καί ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Σεραφείμ Ἐπίσκοπος Φαναρίου καί Νεοχωρίου, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα ἐπαξίως φέρεις, ἀλλά καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι τούς ὁποίους τιμοῦσες ἰδιαζόντως,

Σέ συνοδεύουν οἱ μακαριστοί προκάτοχοί σου, πού τόσο πολύ τούς ἐτίμησες, καί κυρίως ὁ ἐθνεγέρτης Γερμανός Καραβαγγέλης συνοδευόμενος ἀπό τόν ἥρωα Παῦλο Μελᾶ, τούς ὁποίους παρουσίαζες ὡς πρότυπο καί τῶν ὁποίων τή φλόγα τῆς πίστεως καί τῆς ἐλευθερίας μετέδιδες σέ ὅλους.

Σέ συνοδεύουν οἱ εὐχές τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου ἀπό τό μαρτυρικό Φανάρι, οἱ εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καί ὅλων τῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἐκλησίας μας, καθώς καί τῶν φίλων σου Κληρικῶν.

Σέ συνοδεύουν οἱ εὐχές τοῦ πνευματικοῦ σου πατρός Γέροντος Στεφάνου Ρήνου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ. Ἀγαθονίκου, πού ἀπό τό κρεββάτι τοῦ πόνου νοερῶς εὐλογεῖ τήν μετάβαση αὐτή ἀπό τά λυπηρότερα πρός τά χρηστότερα καί θυμηδέστερα.

Σέ συνοδεύουν οἱ εὐχές καί οἱ προσευχές τῶν ἀγαπητῶν σου Καστοριανῶν καί ὅλων ὅσων ἔχουν ἀπολαύσει τήν καλή καί εὐγενική σου καρδιά.

Ὅλοι ἐμεῖς πού μένουμε πίσω, οἱ Κληρικοί, οἱ Μοναχοί καί οἱ Μοναχές τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας, εἴμαστε ὑπερήφανοι πού γνωρίσαμε, συναναστραφήκαμε καί συμπλεύσαμε μέ μία τέτοια γνήσια, ἀληθινή, ὀρθόδοξη, ἐκκλησιαστική μορφή.

Ὅλοι ἐμεῖς πού μένουμε πίσω, εἴμαστε εὐλογημένοι, γιατί ἕνας τέτοιου μεγέθους καί ἤθους ἐκκλησιαστικός ἄνδρας μᾶς ἐδίδαξε ἐμπράκτως τή γνήσια μέθοδο θεραπείας καί τή σώζουσα Ἱερά Παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Τέλος, ὅλοι ἐμεῖς πού μένουμε πίσω, διακηρύσσουμε ὅτι εἴμαστε ἀποφασισμένοι νά τηρήσουμε ὅλα ὅσα μᾶς ἐδίδαξε ὁ καλός μας πατέρας καί νά ἀκολουθήσουμε τό φωτεινό παράδειγμά του στή σταυροαναστάσιμη πορεία πρός τήν Ἄνω Ἱερουσαλήμ.

Μακαριστέ ποιμενάρχα μας,

Ἀπό την Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν ὅπου μέ ἀσφάλεια πορεύεσαι ἱκέτευε τήν Παναγία Τριάδα γιά ἐμᾶς, τά πνευματικά σου παιδιά,

Παρακάλεσε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο γιά τούς εὐλογημένους κατοίκους αὐτῆς τῆς ἀκριτικῆς περιοχῆς καί γιά ὅλους τούς πονεμένους ἀνθρώπους.

Πρόσφερε δεήσεις στούς Ἁγίους τῆς πίστεώς μας γιά τήν πολύπαθη πατρίδα μας, τή Μακεδονία μας, τήν Ἑλλάδα μας.

Αἰωνία ἡ μνήμη, ἀείμνηστε πατέρα μας!

Αἰωνία ἡ μνήμη, στήριγμα τῶν ψυχῶν μας!

Αἰωνία ἡ μνήμη!


Από την πανήγυρι της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη στις 17 Ιουλίου 2015