Σύγχρονες προκλήσεις για την επιστήμη και τη Θεολο...

Του Νικ. Γρ. Ζαχαρόπουλου ομότ. καθηγητή Α.Π.Θ. καιπ. αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου “Νεάπολις” Πάφου Η τεχνητή νοημοσύνη Ενώ η επιστήμη και η τεχνολογία πορεύονται στις μέρες μας με αλματώδη τρόπο, η Θεολογία γενικότερα, και ειδικά ο κλάδος της Ηθικής,[…]

Read more