Νίκος Παπαδογιαννάκης, ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Επὶ τοις δις εκατὸν χρόνοις (1821-2021)