Πανεπιστήμιο Κύπρου 1821-2021 -Συντονίζει ο Καθηγη...

Πανεπιστήμιο Κύπρου 1821-2021 -Συντονίζει ο Καθηγητής Πέτρος Παπαπολυβίου   Εισηγητές οι Καθηγητές -Δημήτριος Σταματόπουλος, «Η ελληνική επανάσταση   και οι μετασχηματισμοί του ρωμέικου μιλλέτ στη δεκαετία 1821-1830» (1’-32’) -Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Ανδρέας Νανάκης, «Από την εθναρχούσα Εκκλησία στά έθνη των[…]

Read more