Πανεπιστήμιο Κύπρου 1821-2021 -Συντονίζει ο Καθηγητής Πέτρος Παπαπολυβίου

Πανεπιστήμιο Κύπρου

1821-2021

-Συντονίζει ο Καθηγητής Πέτρος Παπαπολυβίου

  Εισηγητές οι Καθηγητές

-Δημήτριος Σταματόπουλος, «Η ελληνική επανάσταση   και οι μετασχηματισμοί του ρωμέικου μιλλέτ στη δεκαετία 1821-1830» (1’-32’)

-Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Ανδρέας Νανάκης, «Από την εθναρχούσα Εκκλησία στά έθνη των Βαλκανίων» (32’-58’)