Μητροπ. Αρκαλοχωρίου Ανδρέας. «Από τον Προφήτη Ηλία στους Αγίους και στη δοκιμασία του κορωνοϊού»