«Η παράκλησή μας στην Παναγιά ειρηνεύει τον ουρανό και την γη»

«Η παράκλησή μας στην Παναγιά ειρηνεύει τον ουρανό και την γη»