Ενθρόνιση νέου Μητροπολίτη Κιλκισίου Βαρθολομαίου

Την Παρασκευή 26 Νοεμβίου 2021 η Ιερά Μητρόπολη Πολυανής και Κιλκισίου, υποδέχτηκε τον νέο Ποιμενάρχη της κ. Βαρθολομαίο.
Η ενθρόνιση έλαβε χώρα στην έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως, στο Κιλκίς. Έξω από τον Μητροπολιτικό Ναό, τον Σεβασμιώτατο υποδέχθηκε ο Τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κ. Δημήτριος, ο οποίος τον καλωσόρισε μαζί με τον ιερο κλήρο και το φιλάγιο ποίμνιο της Μητροπόλεως.
Tην Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριο Κύριο Βαρθολομαίο, εκπροσώπησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, ο οποίος και μετέφερε τις Ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχου προς τον νέο Μητροπολίτη. Τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων εκπροσώπησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως κ. Δημήτριος και ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα Πανοσιολ. Αρχιμ. Ραφαήλ Γρίβας.
Εκ μέρους του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου ομίλησε ο μέχρι σήμερα Τοποτηρητής, Σεβ. Μητροπολίτης Γουμενίσσης κ. Δημήτριος.
Στην ενθρόνιση παρέστησαν οι Σεβ. Μητροπολίτες Βεροίας κ. Παντελεήμων, Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός, Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Νεαπόλεως κ. Βαρνάβας, Εδέσσης κ. Ιωήλ, Ν. Ιωνίας κ. Γαβριήλ, Ιερισσού κ. Θεόκλητος, Κίτρους κ. Γεώργιος, Ελασσώνος κ. Χαρίτων, Ν. Κρήνης κ. Ιουστίνος, Φθιώτιοδος κ. Συμεών, Λαγκαδά κ. Πλάτωνας, Καστορίας κ. Καλλίνικος, Περιστερίου κ. Γρηγόριος.

Ακολουθεί ο λόγος του Σεβ. Ποιμενάρχη κ. Ανδρέα:


Λόγος εἰς τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ.κ. Βαρθολομαίου

26 Νοεμβρίου 2021

Σεβασμιώτατε καί πολύ ἀγαπητέ Ἀδελφέ, Μητροπολῖτα
Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Βαρθολομαῖε,

Ἔχω τήν εὐλογίαν, εἰς τήν ἐνθρόνισίν Σας, νά ἐκπροσωπῶ τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν ἡμῶν Πατριάρχην Κύριον Κύριον Βαρθολομαῖον.

Ἡ Ἱεραρχία τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου Σας κυροῦ Ἐμμανουήλ, τῇ εὐμενῇ εἰσηγήσει τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Κυρίου Ἱερωνύμου, ψήφων δέ κανονικῶν γενομένων, Σᾶς ἐξέλεξε Ἐπίσκοπον, τιμήσασα σύνολον τήν εὐδόκιμον ἐκκλησιαστικήν Σας διακονίαν εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον, εἰς τήν ἐνορίαν Σας, ἀλλά καί τήν ἐθνικήν δραστηριότητά Σας, χάρις εἰς τήν ὁποίαν ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἐγνώρισε τά μεγάλα ἐπιτεύγματα τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἐκ τῆς ὁποίας ἐδημιουγήθη τό πρῶτον ἐθνικόν Κράτος εἰς τά Βαλκάνια, τό Ἑλληνικόν.

Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἠθέλησε ὁ ἐκκλησιαστικός Σας βηματισμός νά ξεκινήσει ἀπό τήν Πατριαρχικήν Ἐξαρχίαν τῆς Πάτμου, τῆς ὁποίας ἀδελφός τυγχάνετε, ἀλλά καί Διάκονος καί Πρεσβύτερος νά χειροτονηθεῖτε, ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἔξαρχου, μακαριστοῦ καλοπροαιρέτου Ἐπισκόπου Τράλλεων κυροῦ Ἰσιδώρου, τοῦ καί Γέροντός Σας.

Σήμερον, ὡς Ἐπίσκοπος καλεῖσθε νά ποιμάνετε τήν εὐλογημένην καί τετιμημένην Ἱεράν Μητρόπολιν Πολυανῆς καί Κιλκισίου, εἰς τήν γῆν τῆς Μακεδονίας μας, ἡ ὁποία ἀνέδειξε τόν παγκόσμιον Ἕλληνα, τόν Ἀλέξανδρον τόν Μακεδόνα.

Ἔχετε κοινάς ρίζας καί ὁμότροπον πορείαν μέ τό χριστεπώνυμον ποίμνιόν Σας. Προσφυγικῆς καταγωγῆς, Ἅγιε Ἀδελφέ, ὅπως καί ὁ πιστός λαός, πού ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ Σᾶς ἐνεπιστεύθη, ὁ ὁποῖος ἐγκατεστάθη είς τήν λαχοῦσαν Ὑμῖν Ἐπαρχίαν, ἀπό τόν Πόντον, τήν Μικράν Ἀσίαν καί τήν Ἀνατολικήν Θράκην.

Αἱ κοιναί ρίζαι, αἱ παράλληλοι πορείαι καί τά ὅμοια βιώματα ποιμένος καί ποιμενομένων, ἐνισχύουν καί ἐνδυναμώνουν τήν ποιμαντικήν διακονίαν Σας καί ἐπιφέρουν μεγάλη ἐγγύτητα εἰς τάς καρδίας τοῦ Ἐπισκόπου καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ του.

Οἱ πρόγονοί Σας μετά τοῦ ποιμνίου Σας ἦλθαν εἰς τήν Μακεδονίαν πρόσφυγες διωγμένοι, ἀλλά μέ λαμπρόν πολιτισμόν καί δυσεύρετον εἰς Χριστόν πίστιν. Ὑπερήφανοι καί ἀξιοπρεπεῖς, ἐγκατεστάθησαν, ἠγωνίσθησαν, ἐδούλεψαν, ἐμόχθησαν ενισχυόμενοι δε ἀπό τήν Ἑλληνικήν Πολιτείαν προώδευσαν καί ἠγάπησαν τήν ἐδῶ νέαν καί δευτέραν πατρίδα των, τήν μπόλιασαν μέ τόν πολιτισμόν τῆς καθ’ ἡμᾶς λαγγεμένης Ἀνατολῆς.

Σεβασμιώτατε,

Ἔχετε ὅλας τάς προϋποθέσεις γιά νά ποιμάνετε ἐν Χριστῷ τό ἐμπιστευθέν, ὑπό τῆς Ἐκκλησίας, ποίμνιόν Σας,  νά τό παιδαγωγήσετε εἰς Χριστόν.

Ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός ἡμῶν Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαῖος, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου ὁ μακαριστός γέροντάς Σας Σᾶς ἐνεπιστεύθη, γνωρίζει τόν σεβασμόν Σας, τήν ἀγάπην καί τήν ἀφοσίωσίν Σας πρός τήν Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τό μαρτυρικόν Φανάριον, τοῦ ὁποίου τήν δυσεύρετον καί άνεκτίμητον προσφοράν πρός τόν Ὀρθόδοξον καί Χριστιανικόν πολιτισμόν καλῶς γνωρίζετε καί ἐκ τῆς ἐνασχολήσεώς Σας μέ τήν ἱστορίαν εὐρύτερα, ἀλλά καί κατά τάς ἑορτάς τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας.

Ὁ Παναγιώτατος ἰδιαιτέρως χαίρει διά την έγκατάστασιν καί ένθρόνισίν Σας εἰς τάς ἐν Ἑλλάδι Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου. Γνωρίζει τήν ἀφοσίωσιν, τήν, ἀγάπην και τόν σεβασμόν Σας πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία θά ἔχει ἀνοικτή πάντοτε τήν ἀγκάλην Της πρός τό σεβάσμιον πρόσωπόν Σας, γιά νά Σᾶς καλοσωρίζει καί νά Σᾶς ὑποδέχεται κατά τάς ἐπισκέψεις Σας εἰς τάς αὐλάς Αὐτῆς, ἀλλά καί εἰς τάς Συνάξεις, εἰς τάς ὁποίας θά προσκαλεῖσθε, ὡς Ἱεράρχης ἔχων τήν πνευματικήν του ἀναφοράν εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Μέ αἰσθήματα ἰδιαιτέρας ἀγάπης, ἐκτιμήσεως καί ἐν Χριστῷ φιλαδελφείας ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, ἀπό τήν Οἰκουμενικήν της ἕδραν, τήν Κωνσταντινούπολιν, τήν κιβωτόν καί κολυμβήθραν τοῦ Ὀρθοδόξου πολιτισμοῦ, Σοῦ εὔχεται ἐγκαρδίως πολλά καί πάμπολλα τά ἔτη Σου, ἡ δέ ποιμαντορική Σου διακονία νά εἶναι καλλίκαρπος, ἀγλαόκαρπος καί θεοφόρος.