Αγαμέμνων Τσελίκας: «Οι Έλληνες μάθαιναν γράμματα ...

Η αφορμή για να συναντήσω τον Αγαμέμνονα Τσελίκα, φιλόλογο, παλαιογράφο και τέως προϊστάμενο του Ιστορικού και Παλαιαογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης, ήταν η πολύ σημαντική έκθεση «Πώς οι Έλληνες μάθαιναν γράμματα στην Τουρκοκρατία, από την[…]

Read more