Φώτης Κόντογλου “Θρηνητικόν συναξάρι Κωνσταντίνου Παλαιολόγου”

Στο περιοδικό “Κιβωτός” στο τεύχος 17-18 (Μάϊος – Ιούνιος 1953) με αφορμή τα 500 χρόνια από την άλωση της Κωνσταντινούπολης ενσωματώθηκε ως ένθετο το 20σέλιδο αφιέρωμα στην επέτειο του Φώτη Κόντογλου με τίτλο “Θρηνητικόν συναξάρι Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου” το οποίο παρακάτω σας παρουσιάζουμε.

Δημοσίευση:ΘΟΑΣ