ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. Μακαριστού Κισσάμου Ειρηναίου.