Μελέτη του Αρχιμ. Τύχωνος Ανδρέου για αρχιερείς το...

Ολοκλήρωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Αρχιμανδρίτη Τύχωνος Ανδρέου Ο μεταδιδάκτωρ ερευνητής, της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Αρχιμανδρίτης Τύχων Ανδρέου, κληρικός της Μητροπόλεως Λεμεσού, μετά το πέρας της επιτυχούς μεταδιδακτορικής του έρευνας, παρουσίασε[…]

Read more