Άγιο Όρος: Ο ζωγράφος του μοναχισμού και τα χρώματα της αγάπης.