ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΗΣ: Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛ...

Ομότιμος καθηγητής Γεώργιος Μαρτζελος«Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης: Ο Υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας», στο: Υμνήτωρ (Τόμος Αναμνηστήριος Γέροντος Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου), εκδ. “Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας”, Βέροια 2001, σ. 91-101. Ένας από τους μεγαλύτερους Αγιορείτες Έλληνες λογίους[…]

Read more