Αναμνήσεις απο την Μικρά Ασία. Δεύτερη συνάντηση. Ενορίες: Παρτίρων, Μπαδιά και Μιλιαρίσι.