Αναμνήσεις απο την Μικρά Ασία. Τρίτη συνάντηση. Ενορίες: Άνω Πουλιές, Κάτω Πουλιές, Καλού Χωριού και Χανδρού.