Ο «Χρυσούς Αριστοτέλης» του ΑΠΘ στον Αρχιεπίσκοπο ...

Με την Ανώτατη Τιμητική Διάκριση «Χρυσούς Αριστοτέλης» τίμησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης την Αυτού Μακαριότητα τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και[…]

Read more

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ: «Κέλευσον Κελεύσατε … Λόγοι εις χειρ...

του Εμμανουήλ Κ. Δουνδουλάκη Επίκουρου Καθηγητή της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης   «Κέλευσον Κελεύσατε … Λόγοι εις χειροτονίας κληρικών», είναι[…]

Read more