Νίκος Παπαδογιαννάκης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης «Το δακρυσμένο χερουβείμ»