Ο Χειροτονητήριος Λόγος του Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου κ. Θεοδώρου

ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Μ. ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 21.03.2021 by Panagiotis Andriopoulos on Scribd

Πηγή: Φως Φαναρίου